Σελίδες

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη

Γράφει ο Δρ. Πέτρος Δ. Θάνος, Χειρουργός Ουρολόγος

 Πότε θα πρέπει να ανιχνεύεται ο προστάτης αδένας για καρκίνωμα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται σχηματικά πότε θα πρέπει να ανιχνεύεται ο προστάτης αδένας για καρκίνωμα.
Όταν ανευρεθεί υψηλή τιμή PSA αλλά με δακτυλική εκτίμηση αρνητική για κακοήθεια, αλλά στοιχεία φλεγμονής όπως π.χ είναι η προστατίτιδα ή η διόγκωση του προστάτη ,τότε χορηγούμε φαρμακευτική αγωγή κι επαναλαμβάνεται η εξέταση του PSA πριν αποφασισθεί τελικά η βιοψία.
Εφ'όσον το PSA είναι αυξημένο και η δακτυλική εκτίμηση του προστάτη θετική τότε η βιοψία είναι απαραίτητη. Αν η δακτυλική εκτίμηση είναι φυσιολογική και το PSA 10ng/ml τότε πάλι πρέπει να γίνει βιοψία.
Εφ'όσον η δακτυλική εκτίμηση είναι φυσιολογική και το PSA 2,5 έως 10ng/ml τότε θα μπορούσε να γίνει βιοψία ή πιο σωστά έλεγχος του free PSA. Αν το ποσοστό του free PSA προς το ολικό PSA (free/total PSA) είναι χαμηλό τότε πρέπει να γίνει βιοψία.
Εφ'όσον η δακτυλική εκτίμηση είναι φυσιολογική και το PSA χαμηλότερο από 2,5ng/ml αλλά αυξημένο κατά 0,75ng/ml από τον προηγούμενο χρόνο τότε γίνεται πάλι βιοψία.