Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια

Ψυχογενής Στυτική Δυσλειτουργία
Η ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία, δηλαδή η στυτική δυσλειτουργία που οφείλεται σε αμιγώς ψυχολογικά αίτια, απασχολεί ως πρόβλημα σημαντικό ποσοστό του αντρικού πληθυσμού όλων των ηλικιών, των κοινωνικοοικονομικών ομάδων, των μορφωτικών επιπέδων κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα αντιμετωπίζεται περιστασιακά και παρέρχεται ή, σε άλλες περιπτώσεις, ταλαιπωρεί τον άντρα για αρκετό χρονικό διάστημα και καθίσταται χρόνιο. Το βέβαιο πάντως είναι ότι η στυτική δυσλειτουργία βιώνεται από τον ίδιο τον άντρα και πιθανώς και από τη σύντροφό του ως μια κατάσταση ματαιωτική και ταπεινωτική και σίγουρα δύσκολη στο χειρισμό, νοητικό και συναισθηματικό.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στην υψηλή ‘επένδυση’ της αντρικής αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης στο αντρικό γεννητικό όργανο, το φαλλό, και τη λειτουργία της στύσης ως σύμβολο της αντρικής δύναμης και επάρκειας. Η παραμικρή ‘δυσκολία’ στη στυτική λειτουργία, έστω και συμπτωματική, εύκολα γιγαντώνεται και εξελίσσεται σε ανησυχία, εκνευρισμό, καταστροφολογική σκέψη και άγχος απόδοσης κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Πολλοί άντρες θεωρούν ότι το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας θα διαρκέσει για πάντα, θα τους απασχολεί για πάντα ή ότι έχουν στιγματιστεί για πάντα.
Πολλές γυναίκες επίσης αντιδρούν με άγνοια ή αίσθηση υποτίμησης, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. ‘Είναι να μην σου μπει η ιδέα, λέγεται συχνά χαρακτηριστικά. Η ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία ουσιαστικά προκύπτει όταν ο άντρας αγχώνεται. Το άγχος δυσχεραίνει τη γενικότερη αίσθηση χαλάρωσης και ομαλής λειτουργίας του σώματος αλλά, κυρίως, την ομαλή λειτουργία του φυσικού αντανακλαστικού της στύσης.
Η στιγμή όμως που κάθε άντρας αγχώνεται διαφέρει κατά περίπτωση. Ένας άντρας μπορεί να αγχώνεται κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών σταδίων της ερωτικής πράξης, ενώ κάποιος άλλος να νιώθει ότι το άγχος του κορυφώνεται σε επόμενα στάδια κατά τα οποία η στιγμή της διείσδυσης πλησιάζει, για παράδειγμα, πριν από τη διείσδυση ή κατά τη διάρκεια της διείσδυσης. Πολλοί άντρες επίσης δεν έχουν στύση κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, διατηρούν όμως κάλλιστα τη στυτική τους λειτουργία κατά τη διάρκεια αυνανισμού ή στοματικού έρωτα. Μπορεί επίσης να επέρχεται ικανοποιητική στύση όσο είναι ντυμένοι αλλά να χάνεται εύκολα μόλις το πέος εκτεθεί γυμνό.
Η συμπεριφορά της συντρόφου παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο: ένας άντρας μπορεί να χάσει τη στύση του κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης αν αντιληφθεί ότι η σύντροφός του είναι επικριτική, απαιτητική, ‘επιβάλλεται’ ή αποπειράται να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να είναι και ‘περιστασιακή’. Μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο κατά την επαφή με μια περιστασιακή ερωτική σύντροφο, αλλά να μην εκδηλώνεται κατά τη σεξουαλική επαφή με τη σύζυγο. Ή, αντίθετα, ένας άντρας μπορεί να μην λειτουργεί επαρκώς με την ερωμένη του την οποία θαυμάζει και βρίσκει εξαιρετικά ελκυστική, αλλά να λειτουργεί απολύτως φυσιολογικά με τη σύζυγο την οποία βρίσκει βαρετή και νιώθει θυμό και πικρία απέναντί της.

Πρωτογενής και δευτερογενής στυτική δυσλειτουργία

Η πρωτογενής στυτική δυσλειτουργία αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άντρας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ επαρκώς σε επίπεδο στύσης και είναι περισσότερο σπάνιες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιτυγχάνεται ικανοποιητική στύση μέσω αυνανισμού ή να επέρχονται αυθόρμητες στύσεις υπό άλλες περιστάσεις ή συνθήκες, όχι όμως κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Οι περιπτώσεις πρωτογενούς στυτικής δυσλειτουργίας οφείλονται κυρίως σε βαθύτερα ψυχολογικά αίτια, που αγγίζουν βαθύτερες ζώνες της ψυχικής σφαίρας.
Το υψηλότερο όμως ποσοστό του αντρικού πληθυσμού εντάσσεται στις περιπτώσεις δευτερογενούς στυτικής δυσλειτουργίας, στις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που ο άντρας έχει αντιμετωπίσει μία ή και περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της ερωτικής του ζωής προβλήματα στυτικής λειτουργίας τα οποία έχουν παρέλθει και ουσιαστικά εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής σεξουαλικής συμπεριφοράς. Οι άντρες με δευτερογενή στυτική δυσλειτουργία έχουν λειτουργήσει απολύτως φυσιολογικά για αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τη δημιουργία του προβλήματος και αντιμετωπίζουν πρόσφατα ή έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν δυσκολίες στυτικής λειτουργίας.

Άμεσοι αιτιολογικοί παράγοντες

Τρεις σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα αρνητικά κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και να επιφέρουν στυτική δυσλειτουργία: ο φόβος της αποτυχίας, η πίεση για ‘απόδοση’ και η μη δυνατότητα του άντρα να αφεθεί (λόγω ενοχής, ενδοψυχικής σύγκρουσης κλπ.) στα ερωτικά του αισθήματα. Ο φόβος της αποτυχίας, με πιθανό συνοδοιπόρο αυτού το φόβο της εγκατάλειψης από τη σύντροφο σε περίπτωση αποτυχίας, θεωρούνται κατά βάση πολύ ισχυροί ‘ευνουχιστικοί’ παράγοντες.
Ο φόβος μιας επερχόμενης αποτυχίας της στύσης μπορεί να μην επιτρέπει στον άντρα να χαλαρώσει και να λειτουργήσει φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, να τον οδηγεί σε έντονη αυτοπαρατήρηση και επικριτική στάση απέναντι στον εαυτό του αυξάνοντας το άγχος του και την ένταση που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Η επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης θεωρούνται πολύ σημαντικά βήματα.Η πίεση και η απαίτηση για απόδοση επιφέρουν σημαντικά δυσμενείς επιδράσεις. Πολλές φορές εκκινούν από την ίδια τη γυναίκα η οποία, όπως προαναφέρθηκε, πανικοβάλλεται από τη στυτική δυσκολία και απαιτεί από το σύντροφό της να λειτουργήσει φυσιολογικά προκειμένου να της αποδείξει πόσο την αγαπά, πόσο ελκυστική είναι κοκ.
Το παράδοξο στοιχείο όμως είναι ότι πολλές σχετικές απαιτήσεις για απόδοση τίθενται και από τον ίδιο τον άντρα και την αντίληψη ή νοοτροπία που φέρει σχετικά με την αναμενόμενη σεξουαλική του συμπεριφορά: ‘Ένας άντρας πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πάντα! Πολλά προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας εκκινούν υπό την επήρεια σχετικών προσδοκιών και περιστάσεων.Η διαδικασία της σεξουαλικής διέγερσης όμως, για άντρες και γυναίκες, αποτελεί μια φυσική αυθόρμητη αντίδραση στην αίσθηση της ερωτικής έλξης και διέγερσης. Δεν μπορεί να απαιτείται ή να παραγγέλλεται επί τούτου!
Πολλές γυναίκες αναπτύσσουν επίσης σχετικά προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας υπό την επήρεια παρόμοιων λανθασμένων προσδοκιών και αντιλήψεων. Η χαλάρωση, ψυχική και σωματική, είναι απαραίτητα, γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις στυτικής δυσλειτουργίας συνιστάται η προσπάθεια σεξουαλικής επαφής και συνεύρεσης του ζευγαριού ‘χωρίς διείσδυση’, έτσι ώστε οι δύο σύντροφοι να απαλλάσσονται από το άγχος ‘απόδοσης’ και την επήρεια αρνητικών σκέψεων και προσδοκιών.
Τέλος, προκειμένου το φυσικό αντανακλαστικό της στύσης να μπορεί να λειτουργήσει αυθόρμητα, χωρίς εξωτερικές επιδράσεις και παρεμποδίσεις, θα πρέπει ο άντρας να μπορεί να αφήνεται στις αισθήσεις και την εμπειρία που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Η τάση αυτοπαρατήρησης, οι έμμονες ιδέες, το υπέρμετρο ενδιαφέρον για τη γνώμη και την κριτική στάση της συντρόφου και η υπέρμετρη ανησυχία και ενασχόληση με την ποιότητα της ‘απόδοσής’ του δεν του επιτρέπουν να αφεθεί στις αισθήσεις της στιγμής. Η διαδικασία αυτή είναι άμεσα ανασταλτική και μπορεί κάλλιστα να διασπάσει την προσοχή του και την ικανότητά του να λειτουργήσει ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα Βραχύς χαλινός πέους βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση Φίμωση και θεραπεία φίμωση πέους Φίμωση πέους βραχύς χαλινός και αποκατάσταση Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction