Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Φυσιολογία της στύσης

Μέγεθος πέους στύση και σεξουαλική ζωή του άνδρα

Απόσπασμα από τη Διδακτορική διατριβή του κου Θάνου

Μέγεθος πέους

Το πέος αλλά και το σωστό μέγεθός του διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο  στη σεξουαλική ζωή του άντρα. Οι συζητήσεις πάνω σε θέματα του πέους έχουν θεωρηθεί ταμπού ακόμη και κοινωνικά απαράδεκτα[54,55].
Μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει μελέτες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με το μέγεθος του πέους. Η πρώτη μελέτη εκπονήθηκε από τον Loeb το 1899, κατά την οποία εξετάστηκαν 50 άτομα ηλικίας από 17 έως 35 ετών[56]. Η μέτρηση του μήκους του πέους και υπολογίζοντάς το από την βάση του έφτανε κατά μέσο όρο τα 9,41 cm.
Το 1942, ο Schonfeld Bebe εξέτασε τη συνήθη μεταβλητότητα του μεγέθους του πέους, του μήκους και της περιφέρειάς του, από τη γέννηση μέχρι τη λήξη της ζωής.
Διαπίστώθηκε ότι ο μέσος όρος σε στύση έφτανε τα 13,1 cm (13,26cm για 61 άνδρες, ηλικίας 17 ετών, 13,11cm για 71 άνδρες, ηλικίας 18-19 ετών και 13,02cm για 54 άνδρες, ηλικίας 20-25 ετών)[57-60]. Από το 1948 μέχρι το 2001 εξετάσθηκαν άνδρες μεταξύ των ηλικιών 20 και 59 ετών και τελικά βρέθηκε, στη χαλαρή φάση, ο μέσος όρος μήκους στα 9,7 cm και σε στύση στα 16,74 cm.
Μείωση του μήκους του πέους μπορεί να προκαλέσουν οι συγγενείς ανωμαλίες, οι κάμψεις του πέους, η μικροφαλλία, η νόσος Peyronie, η ριζική προστατεκτομή σε καρκίνο του προστάτη, διουρηθρικές επεμβάσεις, ορμονικές διαταραχές κ.α[61-66]

Φυσιολογία της στύσης

Για την επίτευξη της στύσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ανατομικά φυσιολογικό πέος, με ακέραια τόσο το αγγειακό του σύστημα όσο και την αυτόνομη και σωματική του νεύρωση.
Η στύση φυσιολογικά επιτυγχάνεται με τη διέγερση του αυτόνομου κέντρου της στύσης στον υποθάλαμο, από οπτικά ή απτικά ερεθίσματα, που μεταφέρονται στο συμπαθητικό (Θ12-Ο1 νευροτόμια) και το παρασυμπαθητικό νωτιαίο κέντρο (Ι2-Ι4) εικ. 1.
σχέσης του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος σηραγγώδη σώματαΕικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της σχέσης του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, καθώς και της επίδρασης αυτών στα σηραγγώδη σώματα 
Μέσω των νευρικών ινών, ως γνωστό, που ξεκινούν από τα σηραγγώδη σώματα και φθάνουν μέχρι τις λείες μυϊκές ίνες των σηραγγωδών αρτηριών, τα ερεθίσματα διεγείρουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών.

Τα σηραγγώδη σώματα του πέους, λοιπόν, αποτελούν το κύριο ανατο-μικό στοιχείο της στύσης. Ο σηραγγώδης ιστός περιβάλλεται από το σκληρό λευκό ινώδη χιτώνα. Αυτός αποτελείται από δύο στρώματα είναι πολύ ισχυρός κι εξασφαλίζει έτσι υψηλές πιέσεις μέσα στα σηραγγώδη σώματα (85-105 mmHg) κατά την ώρα της στύσης.
Το κέντρο της αυτόνομης νεύρωσης του πέους βρίσκεται στα Ι2-Ι4 και Θ12-Ο2 νευροτόμια του νωτιαίου μυελού. Νευρικές ίνες από το ιερό και το θωρακοσφυϊκό πλέγμα εισέρχονται στο υπογάστριο και στο πυελικό πλέγμα, που στέλνουν κλάδους στα πυελικά όργανα. Οι ίνες, που νευρώνουν το πέος, σχηματίζουν τα πυελικά νεύρα ή νεύρα της στύσης, τα οποία πορεύονται στην οπισθιοπλάγια θέση των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη, περνούν το ουρογεννητικό διάφραγμα παράλληλα με τη μεμβρανώδη ουρήθρα και εισέρχονται στο πέος καθ΄όλο το μήκος του εικ. 2.

απεικόνιση του πυελικού πλέγματοςΕικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση του πυελικού πλέγματος και της πορείας των αντίστοιχων κλάδων που εισέρχονται στο πέος 
Κατά την πορεία τους αυτή οι ίνες σχηματίζουν κλάδους και νευρώνουν τελικά τις ελικοειδείς αρτηρίες και το δοκιδωτό λείο μυϊκό ιστό, των σηραγγωδών σωμάτων και είναι υπεύθυνες για την αγγειακή λειτουργία, στην οποία στηρίζεται η στύση.
Εκτός από την αυτόνομη νεύρωση, το πέος φέρει και σωματική νεύρωση μέσω του αιδοιϊκού νεύρου, εκατέρωθεν κι έχει τον πυρήνα του στα πρόσθια κέρατα των Ι2-Ι4 νωτιαίων νευροτομίων. Οι κλάδοι των νεύρων αυτών φθάνουν στους βολβοσηραγγώδεις και στους ισχιοσηραγγώδεις μύες, ενώ μεταφέρουν και αισθητικά ερεθίσματα πόνου, πίεσης και θερμοκρασίας, αλλά όχι τα σχετικά με τα ερωτικά ερεθίσματα, από το πέος. Πολλά υπερνωτιαία κέντρα από το φλοιό, τον υποθάλαμο, τη γέφυρα και το μεσεγκέφαλο, λειτουργούν τροποποιητικά στα νωτιαία μονοπάτια της στύσης.
Ο κύριος νευροδιαβιβαστής της στύσης είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO), όπως και οι προσταγλανδίνες, που απελευθερώνονται από τις παρασυμπαθητικές απολήξεις και προκαλούν χάλαση των λείων μυϊκών ινών και διαστολή ή διάταση των σηραγγωδών αρτηριών, αυξάνοντας τη ροή του αίματος μέσα στους σηραγγώδεις κόλπους.
Με την πλήρωση των τελευταίων, οι μικροί σηραγγώδεις κόλποι που βρίσκονται περιφερικά, αμέσως κάτω από τον ινώδη χιτώνα συμπιέζονται και παρεμποδίζουν τη φλεβική αποχέτευση των σηραγγωδών σωμάτων, που διογκώνονται και σκληραίνουν, αυξάνοντας την επιμήκη και περιφερική τους διάσταση. Ακολουθεί σύσπαση των ισχιοσηραγγωδών μυών, η οποία πιέζει περισσότερο τα εγγύς τμήματα των σηραγγωδών σωμάτων, πράγμα, που διακόπτει τελείως κάθε φλεβική διαφυγή του αίματος αλλά και σχεδόν κάθε αρτηριακή εισροή αίματος μέσα στα σηραγγώδη σώματα. Αυτή η φάση της σκληρής στύσης έχει μικρή διάρκεια και έτσι αποφεύγεται η δημιουργία ισχαιμικών αλλοιώσεων στο πέος.
Η εκσπερμάτιση χαρακτηρίζεται ως ένα αντανακλαστικό φαινόμενο, το οποίο κι ελέγχεται από ένα κέντρο που βρίσκεται στην οσφυϊκή μοίρα του νωτιαίου μυελού.
Το κέντρο αυτό (Limbic System) ενεργοποιείται με τελικό αποτέλεσμα την εκσπερμάτιση, η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

1η Φάση - Εξώθηση του σπέρματος

Κατ’ αρχήν προκαλούνται συσπάσεις της επιδιδυμίδας, του προστάτη και του σπερματικού πόρου μεταφέροντας το σπέρμα στον αυλό της ουρήθρας. Παράλληλα η παλινδρόμηση του σπέρματος προς την ουροδόχο κύστη αποτρέπεται από την σύσπαση του έσω σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης.

2η Φάση - Ιδίως εκσπερμάτιση

Το σπέρμα στη συνέχεια εξέρχεται από την ουρήθρα με τις ρυθμικές συσπάσεις του βολβοσηραγγώδη μυός, οι οποίες προκαλούνται από τον οργασμό. Λόγω των ρυθμικών αυτών συσπάσεων η έξοδος του σπέρματος από το έξω στόμιο της ουρήθρας γίνεται κατά ώσεις. Μετά την εκσπερμάτιση το συμπαθητικό σύστημα, απελευθερώνει αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη από τις νευρικές απολήξεις του και προκαλεί ενεργοποίηση ειδικών φωσφο-διεστερασών και κύρια της 5 φωσφοδιεστεράσης, που προκαλούν σύσπαση των λείων μυϊκών ινών και των αρτηριών κι έτσι διακόπτεται η αρτηριακή παροχή εικ. 3.

συμπαθητικό σύστημα αδρεναλίνη νοραδρεναλίνη νευρικές απολήξεις Εικόνα 3. Η πολύπλοκη σχηματική απεικόνιση κατά την οποία το συμπαθητικό σύστημα απελευθερώνει αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη από τις νευρικές απολήξεις του. Συγχρόνως επιτελείται η ενεργοποίηση ειδικών φωσφοδιεστερασών με κύρια την 5 φωσφοδιεστεράση, ενώ κατ’ επέκταση διακρίνεται η επίδραση όλων αυτών των αντιδράσεων στα μυϊκά κύτταρα του σηραγγώδους σώματος του πέους. 
Ταυτόχρονα προκαλείται χάλαση των ισχιοσηραγγωδών μυών, που μειώνει την ενδοσηραγγώδη πίεση. Έτσι τα φλεβικά κανάλια διαφυγής ανοίγουν, το αίμα από τα σηραγγώδη αποχετεύεται και το πέος επανέρχεται στη χαλαρή φάση.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα Βραχύς χαλινός πέους βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση Φίμωση και θεραπεία φίμωση πέους Φίμωση πέους βραχύς χαλινός και αποκατάσταση Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction