Σελίδες

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία

Γράφει ο Δρ. Πέτρος Δ. Θάνος Χειρουργός Ουρολόγος , Ανδρολόγος

Η στύση του πέους αποτελεί ένα φυσιολογικό φαινόμενο κατά το οποίο το πέος διευρύνεται ήτοι επιμηκύνεται και διογκώνεται  ενώ συγχρόνως παραμένει σταθερό στην κατάσταση αυτή. Η στύση είναι το αποτέλεσμα μίας σύνθετης αλληλεπίδρασης ψυχολογικών, νευρολογικών, αγγειακών και ενδοκρινικών-ορμονικών παραγόντων ενώ συνήθως και όχι απαραίτητα προκαλείται από σεξουαλική διέγερση.Η φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία περιλαμβάνει πέντε φάσεις: τη σεξουαλική επιθυμία (λίμπιντο,Libido), τη στύση, την εκσπερμάτιση, τον οργασμό και τη φάση επαναφορά.

Έτσι, λοιπόν, ως δυσλειτουργία της στύσης (erectile dysfunction, E.D) χαρακτηρίζεται η αδυναμία επίτευξης στύσης με αρκετή σκληρότητα και διάρκεια ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική σεξουαλική επαφή.Η άγνοια και ο φόβος αναγνώρισης κι αντιμετώπισης του προβλήματος της στυτικής δυσλειτουργίας καθιστούν αδύνατη την αντιμετώπισή της από τη στιγμή που μόνο το 5% των ανδρών που αντιμετωπίζει στυτικά προβλήματα απευθύνεται σε ειδικούς, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει θεραπεία για το 95% των περιπτώσεων.

 

Η μουσική του blog απενεργοποιείται αν πάτε τέρμα κάτω και αριστερά

Η χρήση του έγχρωμου Doppler με σκοπό την μέτρηση της αγγειακής ροής του πέους παρουσιάστηκε από τον Abelson το 1975. Ανέφερε πως η φυσιολογική συστολική πίεση του πέους στην κατάσταση χάλασης δεν ξεπερνούσε τα 30 mm Hg.

Είναι σχεδόν αδύνατη η τελική διάγνωση της αιτιοπαθογένειας της στυτικής δυσλειτουργίας , ψυχογενής ή αγγειακής αιτιολογίας, φόσον δεν εκτελεσθεί ο έλεγχος της αγγειακής κατάστασης του πέους με την εξέταση του Doppler.
Ακόμη κι ένα πλήρες κλινικο-εργαστηριακό ιστορικό με συνεκτίμηση του ορμονικού profil του ασθενούς δεν δύναται να ξεκαθαρίσει απόλυτα το πρόβλημα......με απλά λόγια θα πρέπει να διαχωρισθεί το αίτιο , τί φταίει δηλαδή, και προκαλείται το πρόβλημα στη στύση.Είναι ,λοιπόν, ψυχογενούς αιτιολογίας ή οργανικής ; Την απάντηση θα την δώσει το έγχρωμο δυναμικό Doppler.

Από την στιγμή που ξέρουμε τί φταίει η θεραπεία είναι άμεση,εύκολη και σίγουρη !

Έγχρωμο δυναμικό Doppler πέους


Η ενδοπεϊκή έγχυση παπαβερίνης καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τον Virag και τους συνεργάτες του το 1984. Αποτέλεσε και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, φθηνό κι ελάχιστα επεμβατικό, σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία. Στο παρελθόν, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι παράγοντες αγγειοδραστικοί συμπεριλαμβανομένης της παπαβερίνης και της φεντολαμίνης.
Τον Ιούλιο του 1995 υπήρξε έγκριση της FDA (Food and Drug Administration) για την αγορά ενέσιμου σκευάσματος , της αλπροσταδίλης ,με σκοπό την διάγνωση και τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.Η τεχνική περιλαμβάνει την έγχυση 10 έως 20 μg μέσω σύριγγας (27 έως 29 gauge) στο σηραγγώδες σώμα.Φυσιολογικά η πλήρης στύση επιτυγχάνεται εντός 15 λεπτών και διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.
Με την βοήθεια του υπερηχοτομογραφικού ελέγχου απεικονίζονται οι ανατομικές δομές του πέους όπως τα σηραγγώδη σώματα , η ουρήθρα και το σπογγιώδες σώμα καθώς και οι χιτώνες που περιβάλλουν τα στοιχεία αυτά .
Κατά την εξέταση ο ασθενής είναι ήρεμος και το πέος σε χάλαση. Εντοπίζονται  τα ανατομικά στοιχεία και κατά πόσο οι δομές αυτές είναι φυσιολογικές ή παρουσιάζουν βλάβες ,όπως για παράδειγμα η ινώδης πλάκα ,ασβεστοποιημένη ή όχι , πιθανές φλεγμονές, ασυμμετρίες των σηραγγωδών σωμάτων ,κακώσεις της ουρήθρας κ.α.
Στην εικόνα 13 απεικονίζονται τα σηραγγώδη σώματα, η ουρήθρα και το σπογγιώδες σώμα της.Υπολογίζεται μία πολύ μικρή απόκλιση στην διάμετρο των δύο σηραγγωδών σωμάτων χωρίς ν’ αξιολογείται.


Στην συνέχεια εγχύεται αγγειοδραστική ουσία αλπροσταδίλης 20μg ξεκινώντας με δόση10μg  κι εφ’ όσον η στύση σε 15 λεπτά δεν είναι σκληρή μπορεί να γίνει επανάληψη έως συνολικά τα 20μg .
Η έγχυση της ουσίας διενεργείται στην βάση ή όσο πιο χαμηλά προς την βάση του πέους ,πλάγια δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα , ποτέ στην πρόσθια ή οπίσθια επιφάνεια του πέους. Είναι σημαντική η προφύλαξη του αγγειονευρώδους δεματίου και της ουρήθρας αντίστοιχα. Ελέγχονται στα 10 έως 15 λεπτά μετά την έγχυση οι ανατομικές δομές του πέους, καθώς και η συμμετρική, αναλογική έκπτυξή τους.

Στην συνέχεια διενεργείται η εξέταση του έγχρωμου Doppler. Ρυθμίζεται η γωνία απεικόνισης στις 60 μοίρες, έτσι ώστε οι μετρήσεις του αγγειακού δικτύου να είναι ακριβείς.
Επισκοπούνται οι σηραγγώδεις αρτηρίες και οι κλάδοι αυτών και στην συνέχεια υπολογίζονται η μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής PSV (peak-systolic velocity), η τελοδιαστολική ταχύτητα ροής EDV (end-diastolic velocity )  καθώς και ο δείκτης αντίστασης που αντιστοιχεί στην ευενδοτότητα των αγγείων R.I (resistance index ).
Ο R.I προκύπτει από μία αναλογική συνάρτηση της μέγιστης συστολικής ταχύτητας ροής και της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής των αγγείων (RI=PSV-EDV/PSV).