Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη

Γράφει ο Δρ.Πέτρος Θάνος
                Χειρουργός Ουρολόγος ,Ανδρολόγος

Ο καρκίνος του προστάτη χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα πολύ σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή στα αρχικά στάδια δεπαρουσιάζονται συμπτώματα. Η εξέταση στον Ουρολόγο διενεργείται προληπτικά, δηλαδή μία φορά το χρόνο από την ηλικία των 50 ετών.

Θεραπευτική προσέγγιση

Οι τρόποι προσέγγισης του οργάνου μπορεί να είναι λαπαροσκοπικά, ρομποτικά, υπερηβικά ή περινεϊκά. Και στις τέσσερις τεχνικές  στόχος είναι η αφαίρεση του προστάτη αδένα μετά των στοιχείων του, δηλαδή μαζί με τους εκσπερματιστικούς πόρους  τις σπερματοδόχες κύστεις και λυκήθους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων διενεργείται και αφαίρεση των επιχώριων λεμφογαγγλίων, που βρίσκονται στο θυροειδή βόθρο.

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Κατά τη  λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή διενεργούνται τέσσερις μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα μέσω των οποίων εισέρχονται τα εργαλεία του λαπαροσκοπίου. Μέσω του ενός εργαλείου διοχετεύεται στην κοιλιά συνήθως διοξείδιο του άνθρακα έτσι ώστε να διευρυνθεί ο ενδοκοιλιακός χώρος. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία εισέρχονται από τις υπόλοιπες μικρές τομές που έχουν διενεργηθεί κι έτσι πραγματοποιείται η λαπαροσκοπική επέμβαση, εικόνα 1. Ο Ουρολόγος έχει οπτική εικόνα στο monitorκαι με ειδικούς χειρισμούς αφαιρεί τον προστάτη αδένα μετά των στοιχείων του.


Υποβοηθούμενη από υπολογιστή συσκευή,  ρομποτική χειρουργική

Η χειρουργική προσέγγιση διενεργείται με τη βοήθεια υπολογιστή γνωστή και ως ρομποτική χειρουργική και θεωρείται ως η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής πράξης. Τα χειρουργικά εργαλεία εισάγονται δια μέσω διαφόρων μικρών τομών στην κοιλιά (όπως λαπαροσκοπικά) ενώ ο Ουρολόγος έχει οπτική εικόνα από το monitor. Η ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του προστάτη είναι ελάχιστα τραυματική ενώ οι χειρισμοί του χειρουργού εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια. Το σύστημα αυτό προσφέρει στο χειρουργό μεγαλύτερη επιδεξιότητα καιάριστη οπτική εικόνα, εικόνα 2. Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανοικτή προσέγγιση, όπως και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, είναι οι μικρότερες τομές, ελάχιστος πόνος, λιγότερη αιμορραγία, μικρότερος κίνδυνος λοίμωξης, ταχύτερη επούλωση του τραύματος και ανάρρωση καθώς και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Το κόστος αυτής της διαδικασίας είναι υψηλότερο, χρειάζεται μεγάλη εξοικείωση και εμπειρία από το χειρουργό, ενώ η μακροχρόνια υπεροχή όσον αφορά την πορεία της νόσουδεν έχει ακόμα καθοριστεί.


Εικόνα 2. Ρομποτική χειρουργική υποβοηθούμενη από υπολογιστή συσκευή

Περινεϊκή ριζική προστατεκτομή

Η περινεϊκή ριζική προστατεκτομή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1905 από τον Young. Αποτέλεσε την πρώτη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την αφαίρεση του προστάτη αδένα ως θεραπεία κατά του καρκίνου του. Κατά την περινεϊκή ριζική προστατεκτομή, διενεργείται τομή στο περίνεο, εικόνα 3,  δηλαδή στην περιοχή μεταξύτου οσχέου και του πρωκτού. Ανατομικά μετά την τομή ο Ουρολόγος  θα συναντήσει τον προστάτη αδένα όπου και θα προβεί σε αφαίρεση του οργάνου μετά των στοιχείων του εικόνα 4. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί  το γεγονός ότιδε μπορεί να αφαιρεθούν οι λεμφαδένες του προστάτη, δηλαδή τα επιχώρια λεμφογάγγλιαπου βρίσκονται στο θυροειδή βόθρο. Έτσι, λοιπόν, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει στο τέλος της επέμβασης να διενεργηθεί και τομή στην κοιλιά, υπερηβική υπομφάλιος τομή, ή να αντιμετωπισθεί με τη σύγχρονη λαπαροσκοπική αφαίρεση των λεμφαδένων.
Περινεϊκή ριζική προστατεκτομήΕικόνα 3. Κατά την περινεϊκή ριζική προστατεκτομή, διενεργείται τομή στο περίνεο
 
ανατομία προστάτη αδέναΕικόνα 4. Ανατομία προστάτη αδένα

Οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή

Το 1947, ο Millin περιέγραψε για πρώτη φορά την οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή. Η πρόταση αυτή προέκυψε ως εναλλακτική προσέγγιση έναντι της  περινεϊκής ριζικής προστατεκτομής , διότι παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό ασθενών με μεταστατικούς λεμφαδένες στην περιοχή της πυέλου. Αυτό ακριβώς το γεγονός αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία της λεμφαδενεκτομής, δηλαδή της αφαίρεσης των επιχώριων λεμφαδένων, τόσο για τη σταδιοποίηση της νόσου όσο και για τη θετική επίδραση που έχει στην πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη ριζική προστατεκτομή ενώ προσφέρει δεκαετή επιβίωση που ξεπερνά το 90%.
Η προσπέλαση διενεργείται υπερηβικά (υπερηβική ριζική προστατεκτομή), δηλαδή «ανοικτά» με τομή,εικόνα 5, και όπως σε όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις αφαιρείται ολόκληρος ο προστάτης μετά των στοιχείων του όπως και με τα επιχώρια λεμφογάγγλια, που βρίσκονται στον θυροειδή βόθρο,  πλυν της περινεϊκής ριζικής προστατεκτομής που είναι αδύνατη λόγω του σημείου προσέγγισης.
υπερηβική ριζική προστατεκτομήΕικόνα 5. Υπερηβική ριζική προστατεκτομή

Ριζική προστατεκτομή με τη σύγχρονη διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου

Nerve Sparing Radical Prostatectomy

Dr. Patrick WalshDr. Patrick WalshΟ πρώτος που εφήρμοσε την τεχνική αυτή είναι ο εν ζωή Καθηγητής Dr. Patrick Walsh (University Distinguished Service Professor of Urology, Johns Hopkins Medical Institutions). Μέχρι το 1981 υπήρχε η πεποίθηση πως τα νεύρα που κατευθύνονται προς το πέος εισέρχονται και διελαύνουν τον προστάτη. Σε μία συζήτηση που είχε τότε ο Dr.Walsh με τον Dr.Peter Donker, Καθηγητή Νευρο-ουρολογίας, διαπιστώθηκε πως τα νεύρα αυτά φέρονται εξωτερικά της κάψας του προστάτη αδένα, όπως αναφέρει στο video. Με βάση αυτήν την παρατήρηση ο Walsh προσπάθησε και τελικά εφήρμοσε το 1982 το διαχωρισμό αυτών των νεύρων αλλά και αγγείων στον πρώτο ασθενή Bob Hastings, ο οποίος ήταν τότε 52 χρονών.
Η τεχνική αυτή ονομάζεται ριζική προστατεκτομή με τη σύγχρονη διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου (Nerve Sparing Radical Prostatectomy). Αφαιρείται ο προστάτης αδένας μετά των στοιχείων του ενώ η τεχνική αυτή, η οποία εφαρμόζεται πλέον από το 1982, προσφέρει στον άνδρα τη διατήρηση της στύσης του και κατ΄ επέκταση μία φυσιολογική σεξουαλική ζωή.
Έτσι, λοιπόν, η προσέγγιση ανεξαρτήτως τρόπου πχ. λαπαροσκοπικά, ρομποτικά και λοιπά στοχεύει στη ριζική αφαίρεση του οργάνου.
- Εκ του πλαγίου αλλά και στη βάση του προστάτη διελαύνει το αγγειονευρώδες δεμάτιο, το οποίο και κατευθύνεται προς το πέος, εικόνα 6. Ως εκ τούτου στη ριζική αφαίρεση του οργάνου αφαιρείται και το τμήμα αυτό του δεματίου, ανεξαρτήτως  τρόπου προσέγγισης δηλαδή αν η επέμβαση διενεργηθεί λαπαροσκοπικά, ρομποτικά και λοιπά, με αποτέλεσμα τη στυτική ανικανότητα στον άντρα.
ουροδόχος κύστη Bladder αγγειονευρώδες δεμάτιο NeurovascularbundleΕικόνα 6. Με το καφέ χρώμα απεικονίζεται η ουροδόχος κύστη (Bladder) και με το μπλε το αγγειονευρώδες δεμάτιο (Neurovascularbundle).
Στο πρώτο σχήμα αριστερά και με τις κάθετες διακεκομμένες  γραμμές  παρουσιάζεται  ο προστάτης αδένας (Prostate) ο οποίος αφαιρείται. Στο δεύτερο σχήμα δεξιά παρουσιάζεται το έλλειμμα που υπάρχει μετά την αφαίρεση του προστάτη αδένα  και με το κόκκινο βέλος η απουσία πλέον του αγγειονευρώδους δεματίου που είναι υπεύθυνο για τη στύση.
Κατά το διαχωρισμό του αγγειονευρώδους  δεματίου παραμένουν νεύρα και αγγεία υπεύθυνα για τη στύση όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 7 στο δεξιά σχήμα.
αγγειονευρώδους δεματίου νεύρα αγγεία στύσηΕικόνα 7. Κατά το διαχωρισμό του αγγειονευρώδους δεματίου παραμένουν νεύρα και αγγεία υπεύθυνα για τη στύση
Η ριζική προστατεκτομή με διαχωρισμό του αγγειονευρώδους δεματίου προσφέρει στον ασθενή τη διατήρηση της στύσης του ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί ανοικτά, λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση καρκίνος των όρχεων κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση φίμωση πέους Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction