Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Γενική Αίματος

Ερυθρά Αιμοσφαίρια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι, άνδρες 4,6 - 6,2 εκατομμύρια /mm3
Γυναίκες 4,2 - 5,4 εκατομμύρια /mm3
Νεογνά 2 εβδομάδων 4,6 - 6,0 εκατομμύρια /mm3
Βρέφη 2 μηνών 3,8 - 5,6 εκατομμύρια /mm3
Παιδιά 3,8 - 5,2 εκατομμύρια /mm3
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκών αιμοσφαιρίων 4,5 - 11 χιλιάδες /mm3
Νεογνά 16 - 22 χιλιάδες /mm3
Βρέφη Ιαν-15 χιλιάδες /mm3
Παιδιά 8-Δεκ χιλιάδες /mm3
Λευκοκυτταρικού τύπου Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκοκύτταρα 34% 20-45%
Ουδετερόφιλα 59% 40-75%
Ηωσινόφιλα 2,70% 1-6%
Βασεόφιλα 0,30% 0,5-1%
Μονοκύτταρα 4% 2-10%
Λεμφοκύτταρα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 20-40% ή 1500-4000 /mm3
Παιδιά μέχρι 14 ετών 20-70% ή1500-6500 /mm3
Έφηβοι μέχρι 19 ετών 22-62% ή 1500-5000 /mm3
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 40-75% ή2000-7700 /mm3
Παιδιά και έφηβοι 25-70% ή 1500-7500 /mm3
Ηωσινόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1-6% ή 40-400 /mm3
Παιδιά 0,8% ή 0-600 /mm3
Βασεόφιλα 0,3-1% ή10-100 /mm3
Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2-10% ή 200-1000   /mm3
Παιδιά 0,70%
Αιμοπετάλια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 140-400 χιλιάδες/mm3
Παιδιά 150-250 χιλιάδες/mm3
Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl
Νεογνά 16,0-25,0 g/dl
Παιδιά μέχρι 10 ετών 10,8-14,8 g/dl
Παιδιά άνω των 10 ετών 11,4-15,4 g/dl

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Σίδηρος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 55-160 μg/dl
Γυναίκες 45-155 μg/dl
Παιδιά 45-120 μg/dl
Β-12 200-900 pg/ml
Φυλλικό Οξύ Φεβ-19 ng/ml
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του Ορού TIBC 250-400 μg/dl
Φερριτίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 28-365 μg/L
Γυναίκες Μαϊ-96 μg/L
Γυναίκες μετα την εμμηνόπαυση 5-275 μg/L
Παιδιά 5-140 μg/L
Ουρία ορού BUN: 9-20 mg/dl
Ουρία 20-50 mg/dl
ούρων 20-35 g/24ωρο
Κρεατινίνη
'Ανδρες 0,7-1,5 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
Παιδιά 0,4-0,9 mg/dl
Κρεατίνη ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,2-0,6 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
ούρων 100 mg/24ωρο
Ουρικό Οξύ ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 3,4-7,5 mg/dl
Γυναίκες 2,5-6,2 mg/dl
Παιδιά 2,0-5,5 mg/dl
ούρων 250-750 mg/24ωρο
Γλυκόζη 70-110 mg/dl
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη HbA1c 5,5-7,5%
Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα FFA  2-16 ή 0,3-0,8 mg/dl ή mEq/L
Τριγλυκερίδια 20-150 mg/dl
Χοληστερόλη
Ενήλικοι
150-250 mg/dl
Παιδιά
120-200 mg/dl
Ολικές Πρωτεΐνες 6,0-8,3 g/dl
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών
Παιδιά κάτω των 3 ετών 5,4-8,7 g/dl
Νεογνά 0,17-0,42 g/dl
Λευκωματίνη 3,2-5,6 g/dl
Α1-Αντιθρυψίνη 0,2-0,4 g/dl
Α2-Μακροσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,15-0,35 g/dl
Γυναίκες 0,17-0,42 g/dl
Απτοσφαιρίνη
Ενήλικοι
6,0-8,3 g/dl
Νεογνά 5,4-8,7 g/dl
Βρέφη 1-6 μηνών αυξάνεται σταδιακά μέχρι 0,03 g/dl
Σιδηροφιλίνη τρανσφερίνη 275-360 g/dl
πλάσματος 135-147 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 40-220 mEq ή mmoI/24ωρο
οσμωτικής πίεσης πλάσματος 285-295 mOsm/L
Κάλιο (ορού) 3,5-5,5 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 25-125 mmoI/24ωρο
Ασβέστιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι (ολικό) 4,0-5,2 ή 8,1-10,4 mEq/L ή mmoI/L, mg/dl
Ενήλικοι (ιονισμένο) 1,07-1,27 mmoI/L
Παιδιά (ολικό) 4,4-5,6 ή 8,8-11,2 mEq/L ή mg/dl
ούρων 50-250 mg/24ωρο
Μαγνήσιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1,0-1,5 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιά 0,7-0,9 mg/dl
ούρων 15-290 mg/24ωρο
Χλωριούχα ορού
Ενήλικων 95-108 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιών 96-110 mmoI/L
Ούρων
Ενηλίκων 110-250 mmoI/24ωρο
Παιδιών 15-40 mmoI/24ωρο
Φώσφορος ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2,5-4,5 mg/dl
Παιδιά 4,7-7,0 mg/dl
ούρων 0,4-1,3 g/24ωροΑνοσολογικές Εξετάσεις Αίματος

Πρωτεΐνες του Συμπληρώματος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Συμπλήρωμα ολικό 75 - 160 U/L
Συμπλήρωμα C3 80 - 150 mg/dl
Συμπλήρωμα C4 13 - 37 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgG Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 0,65 - 1,5 g/dl
Παιδιά 0,70 - 1,6 g/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgA
'Ανδρες: 75 - 390 mg/dl
Γυναίκες: 50 - 370 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgM
Ενήλικοι  40 - 340  mg/dl
Παιδιά  45 - 260  mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgD Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0,5 - 8 mg/dl
Παιδιά 0 - 1  mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgE Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0 - 180 U/ml
Παιδιά  0 - 160  U/ml

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα Βραχύς χαλινός πέους βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση Φίμωση και θεραπεία φίμωση πέους Φίμωση πέους βραχύς χαλινός και αποκατάσταση Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction